• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie LekTURa
    KRS 0000231285

Misja
1.Propagowanie znaczenia bibliotek w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2.Tworzenie więzi w środowisku zawodowym.
3.Organizacja wymiany informacji między poszczególnymi grupami zawodowymi.
4.Umożliwianie zrzeszania się osób wspierających bibliotekarstwo.
5.Współpraca z organami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
6.Doszkalanie zawodowe członków Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
1.Wspieranie rzeczowe Publicznej Biblioteki w Chojnicach.
2.Zbiórki książek i przekazywanie ich na rzecz innych bibliotek na terenie miasta (Zakład Karny,Warsztaty Terapii Zajęciowej,Szpital Powiatowy,Areszt Śledczy,Szkoły).
3.Wspieranie bibliotek poza granicami kraju (wspólnie z Dziennikiem Bałtyckim akcja przekazania książek na Białoruś)
4.Organizacja szkoleń,konkursów,konferencji.
5.Stowarzyszenie planuje otworzyć antykwariat.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.