• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Azyl"
    KRS 0000231462

Misja
Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie działalności profilaktycznej, głównie wśród młodzieży. Pomoc rodzinom osób uzależnionych.

Prowadzone działania
Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży ’Rodzynki’. Zorganizowanie grup takich jak: Grupa Kandydacka dla osób nowowstępujących, Grupa Asertywności oraz Grupa Kobiet (terapia dla żon alkoholików). Organizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci z miasta i okolic. Prowadzenie Telefonu Zaufania. Szukanie środków finansowych na zajęcia z terapeutą, dyżury, prowadzenie aerobiku, wyjścia w plenery.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.