• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chór Cecyliański w Krakowie
    KRS 0000231516

Misja
Występowanie chóru w ośrodkach kultu religijnego, a w szczególności w Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie.
Udział w uroczystościach patriotycznych.
Propagowanie muzyki sakralnej i świeckiej.

Prowadzone działania
Występowanie przynajmniej raz w tygodniu w ośrodkach kultu religijnego, a w szczególności w Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie. Odbiorcami są duże rzesze Krakowian, a latem także i turystów krajowych i zagranicznych.
Chór występuje na festiwalach i bierze udział w konkursach śpiewaczych.
Występuje na wielu uroczystościach patriotycznych. Organizuje okolicznościowe koncerty (np. charytatywne). Propaguje m.in. postać i twórczość O. Bernardino Rizzi. Do występów przygotowuje się na 2-ch próbach w tygodniu, oraz 3-ciej tuż przed koncertem. Chór posiada duży zbiór nut udostępniany dla zainteresowanych osób i organizacji. Współpracuje z takimi organizacjami i instytucjami, jak np.: Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, Klub Powstańców Warszawskich przy Zarządzie Okręgu A.K."Kraków", z Ś.Z.Ż.A.K. Okr. "Kraków" Ś.P. i Ż.Z."Żelbet" Armii Krajowej, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Pd.-Wsch., Towarzystwo Miłośników Wilna, Towarzytwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Św. Łazarza" w Krakowie - Nowej Hucie, Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Krakowie, Akademia Muzyczna w Krakowie oraz z innymi.
M.in. współpracuje z chórami: Tow. Śpiew. "Lutnia" ze Strumienia, Chór Katedralny Katedry Wawelskiej, Chór Akademicki U.J., Tow. Śpiewacze "Echo"
w Krakowie i innymi. Współpracuje z chórami zagranicznymi: "Mannekoor Zunglust" z Linschoten w Holandii, "Harmonie" a obecnie "San Gregorio" z Eschweiler w Niemczech, "Kotkan Laulumiehet" z Kotka w Finlandii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.