• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Budowy Kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu
    KRS 0000231609

Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na budowę, oddanie do użytku i wyposażenie nowego kościoła wraz z budynkami towarzyszącymi:
a) w szczególności zorganizowanie działań zmierzających do gromadzenia w sposób dozwolony środków pieniężnych na budowę,
b) organizacja pracy osób pomagających przy budowei kościoła,
c) pomoc przy organizowaniu dostaw materiałów budowlanych
d) pomoc przy załwatwieniu spraw organizacyjno-prawnych,
e) propagowanie ideii bydowy kościoła wśród społeczności lokalnej i byłych mieszkańców Lubanie i okolic przed 1945 rokiem.

Prowadzone działania
Aktualnie na dzień 30.12.2005 posiadamy 112 członków wspierających. Składka członkowska wynosi mniej niż 2 zł. miesięcznie. Członkami stowarzyszenia są osoby z całego miasta a nie tylko z naszej Parafii. Przyjmujemy również środki pieniężne w formie darowizny. W dniu 27.10.2005 otrzymaliśmy decyzję starosty lubańskiego zezwalającą na zorganizowanie zbiórki publicznej w formie cegiełek o nominałach 5, 10, 20 i 50 zł.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.