• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "O Uśmiech Dziecka"
    KRS 0000231635

Misja
Powołując stowarzyszenie kierowano się koniecznością wsparcia działań edukacyjnych, zadań wychowawczych ZWiPPP Nr 1 w Chełmie, pozyskania funduszy na rzecz rozwoju i wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu wspieranie rozwoju i wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności uczniów SOSW przy ZWiPPP Nr 1 w Chełmie. Realizujemy projekt pt. "Podajmy sobie ręce" - dotyczący profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży ze SOSW przy ZWiPPP Nr 1 w Chełmie oraz ich rodziców. Prowadzimy również działania mające na celu pomoc społeczną, rekreację.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.