• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Sobieradzik"
    KRS 0000231669

Nasze działania:
1. wspieranie finansowe dla wychowanków domu dziecka w zakresie:
- pozyskiwanie mieszkań, remonty, pomoc materialna w trudnej sytuacji życiowej (zapomogi) dla wychowanków usamodzielniających się
2. organizacja czasu wolnego - wyjścia na basen, narty, turystyka
3. zakup materiałów remontowo-budowlanych w celu poprawienia warunków mieszkaniowych wychowanków domu dziecka
4. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków domu dziecka i dzieci z biednych rodzin

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.