• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Krzyś"
    KRS 0000232011

Misja:
Utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Prowadzone działania:
- Obecnie poszukujemy lokalu, pomieszczeń gdzie mogłoby funkcjonować centrum rehabilitacyjne,
- staramy się o pozyskanie funduszy, które wykorzystane zostaną na remont i wyposażenie centrum rehabilitacji,
- szukamy sponsora, który wesprze finansowo to przedsięwzięcie.

Fundacja prowadzi ośrodek rehabilitacyjny, który finansuje z darowizn również z 1%. Żadna z osób z Zarządu i Rady Nadzorczej nie pobiera pensji. Jedynie terapeuci pracujący w ośrodku z dziećmi utrzymywani są przez rodziców w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi fundacji. Dzieci w trudnej sytuacji finansowej mają zniżki. Mamy też podopiecznych bez określonego statusu prawnego, a do tego w trudnej sytuacji bytowej (np. imigranci), których trzeba wspomóc.

Z rehabilitacji w naszym ośrodku korzysta ponad 80 pacjentów. Prowadzimy zajęcia indywidualne. Marzeniem jest utworzenie szkoły lub grup terapeutycznych dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. W tej chwili ze względu na ograniczone możliwości lokalowe myślimy o jednej lub dwóch takich grupach. Wielu rodziców szuka miejsca dla swoich pociech w ośrodkach lub szkołach.

Nasi terapeuci wciąż się rozwijają i szkolą. Jesienią pani Marzena ukończyła kurs NDT Bobath. W styczniu nasza logopedka Małgorzata, która uczy dzieci gryźć i połykać ukończyła kolejne szkolenie dotyczące symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania (Szkoła Krakowska).Biofeedback wspaniale działa dzięki pani Urszuli, która oprócz tego prowadzi z powodzeniem terapię wzrokową i pedagogiczną. Zajęcia z porozumiewania się alternatywnego dla dzieci niemówiących cieszą się wielkim powodzeniem dzięki pani Joannie oraz wspierającej ją pani Grażyniei. Swoje też dokładają pracujące u nas logopedki oraz inni terapeuci, z którymi każde niemówiące dziecko może się porozumieć. Dzieci uczęszczające na nasze zajęcia robią duże postępy. Rodzice są zadowoleni, wspierają się nawzajem. Mogą też odprężyć się przez chwilę korzystając ze wspaniałego masującego fotela (dziękujemy darczyńcy). Ciągle zgłaszają się do nas nowe osoby. Niektóre korzystają z jednorazowych konsultacji, inne pozostają na dłużej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.