• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000232069

Liczne spotkania integracyjne oraz imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, m.in. turniej sprawnościowy dla dzieci niepełnosprawnych, Dzień Dziecka dla szkół integracyjnych, wycieczki rekreacyjne, „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”, wieczór poetycko-muzyczny, prelekcja filmu „Śląsk - jaki był”, spotkanie wigilijne „Kultywowanie wielopokoleniowych tradycji świąteczno-bożonarodzeniowych”, warsztaty dla dzieci przedszkolnych.
Z uzyskanych środków 1% przekazujemy osobom potrzebującym niezbędnej pomocy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.