• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Przyjaciół Zabytków Rzemiosła
    KRS 0000232081

Prowadzone działania
Celem fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w sferze ochrony dóbr kultury i tradycji, utrzymania substancji zabytkowej oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez prowadzanie działalności społeczno-organizacyjnej, instruktażowo-doradczej i gospodarczej, ochronę zabytków na terenie miasta Łodzi – utrzymanie substancji zabytkowej; upowszechnienie wiedzy dotyczącej obiektów zabytkowych na terenie Łodzi, wspomaganie lokalnych inicjatywy społecznych zmierzających do ochrony zabytków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.