• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
    KRS 0000232144

Misja:
Celem L WOPR jest wykonywanie ratownictwa wodnego oraz prowadzenie działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych oraz na zapobieganiu wypadkom na obszarach wodnych.

Prowadzone działania:
Legionowskie WOPR działa na terenie powiatu legionowskiego. Głównym odbiorcą są osoby kąpiące się i wypoczywające nad Jeziorem Zegrzyńskim koło Warszawy. To ich strzegą ratownicy Legionowskiego WOPR, czuwają nad ich bezpieczeństwem zarówno w wodzie jak i nad wodą, latem i zimą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.