• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie
    KRS 0000232350

Celem stowarzyszenia jest rozwój Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF poprzez:
1. Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy szkoły oraz poprawy bazy dydaktycznej.
2. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i profesjonalistów.

Prowadzone działania:
1. Udział w projekcie Autyzm - Akademia dla NGO`s, zarządzanym przez fundację Synapsis skierowanym do młodzieży i osób dorosłych z autyzmem na terenie miasta Rzeszowa.
2. Udzielanie pomocy socjalnej uczniom szkoły.
3. Bieżące udzielenie porad prawnych rodzicom dzieci niepełnosprawnych z miasta Rzeszowa.
4. Poszukiwanie środków finansowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.