• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oświatowe "Jagiellończyk" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
    KRS 0000232385

Prowadzone działania: świadczenie wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz członkom ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem pomocy psychologicznej; ochrona i promocja zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.