• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Filozoficzno-Humanistycznych Działań Społecznych "Sokrates"
    KRS 0000232517

Prowadzone działania
Działalność społecznie użyteczna w zakresie inicjowania filozoficznych i ogólnohumanistycznych działań z uwzględnieniem Ośrodków Pomocy Społecznej, zakładów penitencjarnych, domów dziecka oraz ośrodków leczenia uzależnień.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.