• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polsko-Niemieckie Forum Kobiet Euroregionu Pomerania
    KRS 0000232639

Prowadzone działania
Mając na uwadze przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a co się z tym wiąże, zacieranie się granicy polsko-niemieckiej, kobiety zamieszkujące Województwo Zachodniopomorskie i Przedpomorze Wschodnie, postanowiły bliżej się poznać. Liczne programy współpracy trans granicznej i regionalnej skupiają się zwykle na gospodarce, ochronie środowiska, technice, handlu, turystyce - zaniedbując najważniejsze dziedziny: społeczną i psychologiczną. Widząc ten problem Polki i Niemki zdecydowały, że chcą zmienić utrwalony stereotyp postrzegania swojego sąsiedztwa i że czas znieść bariery w budowaniu wspólnej przyszłości i wzajemnego szacunku. Wiedziały, że do zmiany tradycyjnego sposobu myślenia potrzeba czasu, wielu inicjatyw i konkretnej pracy wielu ludzi dobrej woli, otwartych na przyszłość. Informacje o tym wszystkim znajdziecie państwo na stronach internetowych Forum.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.