• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa
    KRS 0000232680

Cele:
- wieloaspektowy rozwój Hałcnowa jako dzielnicy Bielska-Białej (infrastruktura, oświata i edukacja, kultura, rekreacja i turystyka)
- promocja Hałcnowa i jego mieszkańców (kalendarze tematyczne, foldery, biuletyny, strona www)
- współpraca z instytucjami, grupami, organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w Hałcnowie i poza nim
- działalność charytatywna i pomoc osobom niepełnosprawnym
- aktywizacja hałcnowian (dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.