• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
    KRS 0000232883

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie pomocy moralnej,materialnej rodzinom ubogim i wielodzietnym,
- prowadzenie świetlicy wychowawczo-terapeutyczne,
- organizowanie sekcji i kół dla dzieci,młodzieży oraz dorosłych,
- organizowanie koloni dla dzieci,
- organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i reakcyjnych,
- prowadzenie działalności,wydawniczej i kolportażowej,
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.