• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Młode Kurpie
    KRS 0000233077

Fundacja rozpoczęła działalność w kwietniu 2006 r. nawiązując kontakt z Publicznym Gimnazjum w Turośli, powiat Kolno. Gimnazjum wytypowało 6 dzieci, kończących naukę, które planowały ubiegać się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego i jednocześnie pochodziły z rodzin o niskich dochodach.
Fundacja zakupiła komplety podręczników dla wytypowanych dzieci oraz opłaciła bilety miesięczne na dojazdy z okolic Turośli do Kolna lub internat na miejscu, pokryła koszty opłat za komitet rodzicielski oraz ubezpieczenie. Dofinansowywane są również dzieci ze szkoły podstawowej.
Dodatkowo Fundacja zakupiła zestaw lektur szkolnych dla biblioteki Publicznego Gimnazjum w Turośli. Obecnie prowadzona jest zbiórka książek dla biblioteki Gimnazjum.
Działalność Fundacji prowadzona jest już wiele lat i kolejne roczniki podejmują naukę na studiach wyższych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.