• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie
    KRS 0000233135

Finansujemy wiele konkursów i imprez szkolnych.
Fundujemy stypendia dla najzdolniejszych uczniów.
Remontujemy sale lekcyjne.
Wyposażamy szkołę w nowoczesny sprzęt.
Kupujemy pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej.
Organizujemy dodatkowe zajęcia dla naszych uczniów.
Organizujemy wystawy i odczyty o tematyce historycznej.
organizujemy letni wypoczynek dla uczniów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.