• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 21
    KRS 0000233408

Misja
1. Wspomaganie ZS 21 w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych.
2. Pomoc zs 21 w utrzymaniu i rozwoju bazy szkoły.
3. Dążenie do rozwoju ucznia zgodnie z jego indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami i predyspozycjami.
4. wspieranie, w pierwszej kolejności, uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
5. Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych.
6. Wspieranie uczniów, rodziców i szkoły w zakresie organizowania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
7. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych fundując im stypendia i umożliwiając dostęp do różnego rodzaju żródeł wiedzy.
8. Wsieranie ZS nr 21 przy realizacji zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażania szkoły i drobnych remontów.
9. Wspieranie ucznów znajdujacych sie w trudnych warunkach materialnych poprzez udzeelanie stypendiów.
10. Wspieranie osób niepełnosprawnych.
11. organizowanie kontaktów współpracy z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami na terenia miasta Gorzowa Wlkp.

Prowadzone działania
Wspomaganie uczniów, uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.