• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Nerka"
    KRS 0000233543

Prowadzone działania
Działania na rzecz o/nefrologii oraz osób dializowanych i po przeszczepie: integracja osób dializowanych, ich rodzin, personelu medycznego, osób po przeszczepie, środowiska lokalnego i ogólnopolskiego, wyjazdy integracyjne, spotkania, akcje informacyjne związane z chorobami nerek, dializami, przeszczepami, zakupy na rzecz modernizacji Stacji Dializ i poprawy życia osób dializowanych i ich rodzin, a także osób żyjących po przeszczepie nerek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.