• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Klucz" na rzecz Edukacji i Upowszechniania Czytelnictwa Osób Niewidomych i Słabowidzących
    KRS 0000233669

Misja
Fundacja Klucz pomaga polskim bibliotekom, szkołom i uniwersytetom w przygotowaniu cyfrowych książek i materiałów edukacyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Celem fundacji jest promocja edukacji osób słabo widzących i niewidomych.

Prowadzone działania
Fundacja realizuje projekt "Promocja czytelnictwa wśród niepełnosprawnych czytelników poprzez wydawanie i popularyzację cyfrowych książek multimedialnych w formacie Daisy". W ramach projektu, Fundacja wydała książki multimedialne, które zostały nieodpłatnie przekazane kilkudziesięciu bibliotekom publicznym, prowadzącym działy książki mówionej dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa", realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Czytamy dla ciebie" to kolejny projekt Fundacji, w ramach którego, we współpracy z bibliotekami publicznymi, szkołami i uczelniami, powstają studia nagrań książki mówionej. Wspólnie z bibliotekarzami i czytelnikami, wybierane są książki, nagrywane przez wolontariuszy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fundacji - www.klucz.org.pl.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.