• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Opiekuńczość
    KRS 0000233726

Prowadzone działania
Opieka nad osobami przewlekle chorymi psychicznie, będącymi w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności niepełnosprawnymi podlegającymi wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie tym sytuacjom.
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Żegiestowie Zdroju dla osób psychicznie przewlekle chorych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.