• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
    KRS 0000233804

Misja
Uniwersytet Trzeciego Wieku jest prowadzi działalność popularnonaukową oraz kulturalno - rekreacyjną.Jest organizacją społeczną, działającą w dziedzinie oświaty, kultury i ochrony zdrowia, przeznaczoną dla osób starszych bez względu na ich formalne wykształcenie.Działalność Stowarzyszenia UTW ma na celu:
zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Uniwersytetu,prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk,
aktywizację społeczną osób starszych.

Prowadzone działania
Dla osiągnięcia wyżej określonych celów Stowarzyszenie UTW organizuje:
1. wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności: medycyny, biologii, socjologii, prawa, ekonomii, techniki, historii, literatury, teatru, filmu, sztuk pięknych
2. zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań,
3. lektoraty języków obcych (jęz. angielski, niemiecki esperanto)
4. praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej (pływanie)
5. zespoły specjalistyczne /koła zainteresowań/ rozwijające własną działalność członków np. w dziedzinie literatury, pamiętnikarstwa, sztuk plastycznych
6. wycieczki turystyczne i krajoznawcze,

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.