• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna
    KRS 0000233821

Misja
Najogólniejszym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności.

Prowadzone działania
Aktualnie przygotowujemy się do przeprowadznienia w roku 2007 7 imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i 6 imprez o charakterze kulturalnym, chcielibyśmy też w miarę posiadanych środków finansowych wspomóc dzieci najuboższe w uczestnictwie w stalych formach zainteresowań oraz w wypoczynku letnim.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.