• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "Stopa"
    KRS 0000233904

Misja:
Wspieranie działań nieformalnych grup młodzieżowych, organizacji pozarządowych.
Edukacja obywatelska, wspieranie aktywności i rozwoju lokalnej społeczności.

Prowadzone działania:
Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Projekt ma za zadanie zwiększyć grono profesjonalnie działających organizacji pozarządowych.
Pomoc w powstaniu i ich pierwszych działaniach, a przede wszystkim rozwój lokalnych społeczności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.