• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom z Terenów Wiejskich "Iwa"
    KRS 0000233946

Prowadzone działania
Celem jest pomoc dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych. Organizujemy pomoc rzeczową, żywnościową, wypoczynek i czas wolny ( rajdy rowerowe, crossy, pikniki rodzinne). Prowadzimy świetlicę środowiskową, działalność proekologiczna w gminie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.