• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Radomiu
    KRS 0000234135

Misja:
1. Reprezentowanie interesów chorych wobec władz administracyjnych, samorządowych służby zdrowia.
2. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o cukrzycy, jej skutkach, właściwego leczenia oraz profilaktyce.
3. Dążenie do podnoszenia jakości leczenia i metod stosowanych w leczeniu na świecie.

Stowarzyszenie skupia osoby chore na cukrzycę. Zdaniem naszym jest pomoc chorym i rodzinom, poprzez edukację, zaopatrywanie w sprzęt do samokontroli, spotkania integracyjne, reprezentowanie członków wobec władz administracyjnych oraz załatwianie spraw osobistych w urzędach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.