• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Polski The Explorers Club
    KRS 0000234398

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
1.Popieranie eksploracji i badań wszędzie tam, gdzie pojawi się wyzwanie - na lądzie, na lub w głębi morza, w
powietrzu i w przestrzeni kosmicznej - i szerzenie wiedzy o Ziemi.
2.Zbliżenie eksploratorów i wszystkich zainteresowanych celami Stowarzyszenia na obszarze Polski przez odbywanie spotkań, na których członkowie, goście i zaproszeni wykładowcy przedstawiać będą filmy i wygłaszać odczyty o eksploracji i sprawach interesujących eksploratorów.
3.Udzielanie pomocy w organizowaniu wypraw i przedsięwzięć badawczych.
4.Utrzymywanie kontaktów z członkami The Explorers Club na całym świecie.
5.Nawiązanie kontaktów z zainteresowanymi eksploracją Ziemi w innych krajach, podejmowanie badań związanych z naukami o Ziemi, nawet takich, których dotychczas nie obejmował swą działalnością The Explorers Club.
6.Uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach członków The Explorers Club.
7.Wspieranie i utrzymywanie kontaktów z Zarządem The Explorers Club w Nowym Jorku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.