• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego
    KRS 0000234420

Działalność Fundacji obejmuje zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Celami fundacji są:
1. Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez szpital w Grajewie;
2. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych;
3. Poprawa wyposażenia szpitala w aparaturę medyczną i inny sprzęt;
4. Wspieranie bieżącej działalności szpitala w Grajewie.

Prowadzone działania
W 2006 i 2007 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego zakupiła ze środków uzyskanych z wpłat z 1 % podatku, dotacji i licytacji:
a) trzy aparaty EKG,
b) dwa ciśnieniomierze,
c) pompę infuzyjną,
d) wagę elektroniczną ze wzrostomierzem,
e) ssak elektryczny
f) lampę do fototerapii Fotovita
g) lampę kolumnową Sollux typ LS-K bez adapterów,
h) pościel(40 kompletów),
i) negatoskop do tubusów wielorazowych,
j) aparat do elektroterapii Diatronic
k) rektoskop do tubusów wielorazowych
l)czytnik mikropasków Elisa,
ł) przenośnik taśmowo-rolkowy typu Mabis
Łączna wartość zakupionego w 2006 i 2007 r. sprzętu i aparatury medycznej wynosiok. 50 000,00 zł.
Zakupiony sprzęt przekazano w nieodpłatne użytkowanie Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie

W zakresie ochrony i promocji zdrowia Fundacja na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego współpracowała przy organizacji:
1. VIII i IX Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka w Grajewie,
2. "Dni Grajewa" w 2006 i 2007 r.
3. Święta Dziękczynienia za Plony Dożynki Powiatowe, które odbyły się w Radziłowie, Wąsoszu i Grajewie,
4. Turnieju "Sport dla zdrowia kibice dla Szpitala"
5. Święta Zespołu Szkół NR 2 w Grajewie - "Święto Patrona Szkoły 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie",

W ramach działalności Fundacji zrealizowany został program profilaktyczno- edukacyjny "Nic ważniejszego nad zdrowie" - spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Grajewie na temat zapobiegania chorobom, zdrowego trybu życia.

Podczas V Powiatowego Balu Sportu 11 lutego 2006 r. Fundacja zlicytowała piłki z autografami Kazimierza Górskiego oraz zawodników Jagiellonii Białystok. Cały dochód w kwocie 3 300, 00 zł został przeznaczony na zakup Ssaka Elektrycznego, który został przekazany na Oddział Dziecięcy Szpitala Ogólnego w Grajewie.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego nawiązała współpracę z Białostockim Centrum Onkologii, Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów, Stowarzyszeniem "Nadzieja". W ramach współpracy Fundacja uczestniczyła we wdrażaniu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Popularyzacji Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Efektem tej współpracy była współorganizacja przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego konferencji pt. ,, Profilaktyka i prewencja nowotworów w województwie podlaskim", która odbyła sie w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Grajewie 14 listopada 2007 r. Wybitni specjaliści dzielili się wiedzą i doświadczeniami ze zgromadzonymi mieszkańcami Grajewa i okolic.
Fundacja zorganizowała też koncert charytatywny na rzecz Szpitala Ogólnego w Grajewie pt."O miłości, radości, nadziei". Artystki scen warszawskich : Joanna Cortes i Grażyna Skowron-Matkowska wystąpiły w recitalu Edith Piaf, słynnej paryskiej piosenkarki. Ks. Kazimierz Orzechowski, znany z serialu "Zlotopolscy", czytał pamiętnik spisany przez Edith Piaf przed jej śmiercią. Ponad dwustu mieszkańców powiatu grajewskiego uczestniczyło w koncercie. W jego trakcie odbyła się licytacja koszulek, piłki oraz publikacji,, Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II". Dochód z koncertu w kwocie 6 288,00 zł zostanie przeznaczony na zakup aparatu USG dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

Podczas tych uroczystości Fundacja przeprowadziła akcje bezpośredniego mierzenia ciśnienia oraz badanie poziomu cukru we krwi.
W trakcie przeprowadzonych w 2007 r. kwest Fundacja zgromadziła środki w kwocie ok. 25 000,00 zł . Sama kwesta w trakcie "Dni Grajewa 2007" zakończyła się wspaniałym wynikiem 9 355,20 zł.
Fundacja prowadzi akcję ph. "Mój Dar dla Szpitala". której uczestnicy dokonują zakupu cegiełek. Dochód z akcji przeznaczony zostanie na modernizację pomieszczeń, zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.