• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku
    KRS 0000234479

Naszym celem jest:
-pielęgnowanie tradycji Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Prudniku poprzez organizowanie cyklicznych zjazdów absolwentów szkoły (11 września 2010r. - kolejny już 9-ty dla maturzystów z lat: 1947, ...., ..., ...., 2000);
-promowanie absolwentów szkoły w środowisku lokalnym, polegające na eksponowanie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w rozwoju społeczno-gospodarczo-kulturalnym;
-upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych (prowadzenie Uniwersytetu Złotego Wieku "Pokolenia") poprzez ich aktywizację intelektualną, fizyczną i społeczną - realizowaną podczas wykładów, kursów komputerowych, nauki języków obcych, zajęć rekreacyjnych (basen, joga, tai-chi) oraz zajęć integracyjnych (wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kin, teatrów, opery, na wystawy);
-działanie na rzecz środowiska lokalnego i regionu - poprzez współpracę ze stowarzyszeniem zwykłym "Diana" w celu odtworzenia w parku miejskim centrum spotkań integracyjnych całych rodzin, przy Pawilonie Muzycznym z muzyką, śpiewem i tańcem (jak onegdaj bywało...).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.