• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalne "Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie"
    KRS 0000234504

Misja
- Promocja muzyki chóralnej;
- umuzykalnianie dzieci i młodzieży;
- wzmacnianie postaw patriotycznych członków stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Organizujemy corocznie wiele koncertów muzyki chóralnej na rzecz mieszkańców Raszkowa i całej gminy.
Co roku organizujemy też Raszkowskie Spotkania Muzyczne, zapraszając do naszego małego miasteczka nie tylko zespoły chóralne z Wielkopolski ale także wysokiej klasy zespoły prezentujące inne rodzaje muzyki. Do tej pory naszymi gośćmi byli: Zespół Tańca Ludowego "Kalina" AWF Wrocław, Orkiestra "Sinfonietta Polonia" z Poznania, chór gospel "John Henry`s Cool Band" z Kutna oraz "Jarosław Bothur Quartet" z Warszawy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.