• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
    KRS 0000234513

Cele:
1. Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami polegającej na aktywnej działalności mającej na celu wszechstronne zaspokajanie potrzeb chorych (w sferach: fizycznej, emocjonalnej, społecznej i duchowej), skupiającej się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny oraz obejmującej leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie, a także opieki w czasie umierania i w okresie żałoby, przy czym celem tej opieki nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości.
2. Wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.
3. Wprowadzanie oraz rozwijanie idei i modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Polsce i za granicą.
4. Przeciwdziałanie marginalizacji rodzin pozostających pod opieką Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
5. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
6. Wspieranie i świadczenie usług zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami polegającej na leczeniu chorych w szczególności w zakresie:
a) żywienia dojelitowego
b) wentylacji domowej inwazyjnej i nieinwazyjnej
c) tlenoterapii
d) rehabilitacji.

Obecnie opiekujemy się grupą 42 nieuleczalnie chorych dzieci, które zamieszkują obszar całego województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo sprawujemy opiekę nad 44 pacjentami wymagającymi żywienia dojelitowego w warunkach domowych oraz chorymi onkologicznie osobami dorosłymi z terenu Gminy Miasto Szczecin (na ten moment jest ich 20).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.