• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Eremu Kamedułów Imienia Marszałka Koronnego Mikołaja Wolskiego z siedzibą w Krakowie
    KRS 0000234565

Celem Stowarzyszenia są:
a. ratowanie dziedzictwa kulturowego oo. Kamedułów w Krakowie
b. wspieranie rozwoju Kamedulskiego Centrum Kontemplacji
c. propagowanie upowszechniania duchowości kamedulskiej
d. promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji, w tym również ekologicznej, związanej z dziedzictwem oo. Kamedułów w Krakowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.