• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dobrze Że Jesteś
    KRS 0000234740

Wolontariat w polskich szpitalach

Pracujemy na rzecz zdrowienia w nadziei i godnego umierania w polskich szpitalach. Fundacja powstała w 2005 r. z ogromnej potrzeby jaką jest pozamedyczne wsparcie pacjentów z chorobą nowotworową w szpitalach na oddziałach ciężkich.

Pozyskujemy, szkolimy i wprowadzamy wolontariuszy na oddziały hematologiczne i onkologiczne dla dorosłych.
Aktualnie, ponad 300 kompetentnych, odpowiedzialnych i wrażliwych na los drugiego człowieka wolontariuszy, wspiera pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową na 17 oddziałach w 6 miastach w Polsce - Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie i Gdańsku.

Zbudowaliśmy, sprawdzony już w praktyce system działania, który zapewnia pacjentom 10-godzinne wsparcie, 7 dni w tygodniu.

W ciężkich dla pacjenta chwilach, wolontariusze wnoszą ciepło i serdeczność - wspierają rozmową, ciekawą książką, poczęstują herbatą lub zrobią drobne zakupy.
Pilnują by nie zabrakło nadziei, uśmiechu… czy też po prostu drugiego człowieka.

Niezwykle ważnym elementem naszego działania jest też wyjątkowe doświadczenie w życiu jakie zdobywają setki a teraz już tysiące wolontariuszy, którzy pojawili się w fundacji. Wolontariat w szpitalu, na oddziałach ciężkich przewartościowuje życie, uczy odpowiedzialności, wrażliwości, szacunku dla drugiego człowieka, pozwala spojrzeć na własne życie z innej perspektywy.

Zapewniając więc tak potrzebne wsparcie pacjentom polskich szpitali - około 15 000 rocznie, kształtujemy dobre postawy społeczne setek wolontariuszy. Zdobyliśmy też zaufanie i poparcie personelu szpitali w wielu miastach. Kilkanaście kolejnych oddziałów, znając dotychczasową działalność fundacji, czeka na naszych wolontariuszy.


Zorganizowaliśmy szereg inicjatyw, które funkcjonują oprócz dyżurów wśród pacjentów już na większości oddziałów:

1. Wędrująca Biblioteka - by poprzez lekturę ciekawej książki pozwolić pacjentom choć na chwilę odrerwać się od trudnej rzeczywistości, bądź pomóc znieść czas walki o powrót do zdrowia, czy złagodzić ból oczekiwania na diagnozę.

2. Utworzyliśmy również kącik zwany Przyjazną Poczekalnią - gdzie pacjenci i ich rodziny mogą napić się kawy czy herbaty przygotowanej przez wolontariusza, zająć się chwilą rozmowy.

3.Kiedy tylko mamy taką możliwość, organizujemy koncerty dla pacjentów, zapraszamy artystów. Często także sami wolontariusze przynoszą instrumenty i wykorzystując swoje talenty muzyczne, wnoszą trochę radości, słońca, uśmiechu. To nieomal reguła podczas świąt okolicznościowych - takich jak Pierwszy Dzień Wiosny, Walentynki, czy też oczywiście świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy.

Skala działań:
W skali Polski - duża. Mamy kilkuset AKTYWNIE pracujących wolontariuszy w całej Polsce - pracujących intensywnie w systemie 5 godzin raz w tygodniu każdy.

Nasi wolontariusze pracują w następujących szpitalach:

Wrocław - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, ul. Wybrzeże Pasteura 4
- Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12

Warszawa - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a
- Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14
- Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5

Kraków - Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 17
- Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1

Łódź - I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga, ul. Pieniny 30
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul Pabianicka 62

Poznań - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia, ul. Szkolna 8/12
- Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM, ul. Szamarzewskiego 84

Gdańsk - Akademickie Centrum Kliniczne- Szpital Akademii Medycznej, ul. Dębinki 7

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.