• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona
    KRS 0000234949

Reprezentujemy interesy członków Stowarzyszenia oraz wyzwalamy inicjatywę u osób cierpiących na chorobę Parkinsona w kierunku ich wszechstronnej rehabilitacji i leczenia, dla zapewnienia im optymalnego poziomu sprawności i zdolności kierowania własnym życiem. Najważniejsze sposoby realizacji celu działalności Stowarzyszenia to:
- rozpowszechnianie informacji o chorobie Parkinsona i metodach jej leczenia, drogą wymiany doświadczeń i udostępniania publikacji na ten temat;
- współdziałanie z urzędami administracji państwowej, placówkami służby zdrowia oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
- organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.