• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Śpiewacze "Harmonia"
    KRS 0000235040

1. Naszym celem jest promowanie i upowszechnianie kultury muzycznej w naszym mieście i kraju.
2. Pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji amatorskiego ruchu śpiewaczego w Łodzi.
3. Popularyzacja polskiej twórczości muzycznej za granicą.
4. Podnoszenie poziomu artystycznego w ramach amatorskiego - społecznego ruchu chóralnego.
5. Społeczno - wychowawcze działanie dla umuzykalnienia łódzkiego środowiska.
6. Kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.