• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"
    KRS 0000235175

Misja:
Celem działania Stowarzyszenia jest zbieranie i propagowanie informacji na temat miejscowości Grodziec i jego okolic, w tym dotyczących jego środowiska naturalnego, historii, teraźniejszości i przyszłości, inicjowanie działań mogących przyczynić się do rozwoju wsi, współpraca w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, administracji rządowej i organizacjami międzynarodowymi, pozyskiwanie środków na finansowanie zadań infrastruktury komunalnej, działalność kulturalną i społeczną oraz pobudzanie aktywności mieszkańców wsi i zwiększenie roli sołectwa. Stowarzyszenie ponadto w pełni realizuje i uczestniczy w działaniach mających wpływ na poprawę i ochronę środowiska zgodnie i w oparciu o przepisy wynikające z ustaw prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie ”Nasz Grodziec” prowadzi przede wszystkim działania kulturalne, edukacyjne i wychowawcze, a także przedsięwzięcia promujące naszą miejscowość. Jako potomkowie ludności wypędzonej z Kresów południowo-wschodnich II RP staramy się podtrzymywać i upowszechniać kulturę kresową, a także ocalić od zapomnienia dorobek materialny naszych przodków, który pozostał poza dzisiejszymi granicami Polski. W ramach tego ostatniego zadania przeprowadzamy renowację nagrobków w Biłce Szlacheckiej (obecnie Ukraina). W 2012 r. ukażą się także dwie książki: 1. Kuchnia mojej babci. Kresowe przepisy kulinarne z Grodźca oraz 2. Śladami naszych przodków - album fotografii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.