• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu
    KRS 0000235186

Misja
Szerzenie wiedzy o miejscowości Nowogród, dbanie o wszechstronny rozwój, promocja miejscowości.
Prowadzenie działalności charytatywnej.
Działania na rzecz edukacji, oświaty, kultury, sportu.
Promocja wartości demokratycznych, idea krzewienia solidarności międzyludzkiej.

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju Nowogrodu poprzez współudział w realizacji gminnych programów dotyczących patologii społecznych. Organizujemy rajdy rowerowe, dzień dziecka, wycieczki. Dla osób starszych powstał "Klub seniora", który spotyka się raz w miesiącu. Wydajemy gazetę lokalną "Głos Nowogrodzki", prowadzimy działalność charytatywną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.