• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Opieki Zdrowotnej w Lubinie "Pacjenci Razem"
    KRS 0000235228

Misja
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania modernizacyjne i inwestycyjne obiektów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Pozyskiwanie środków na zwiększenie asortymentu sprzętu medycznego, a przez to podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności.
Działania poprawiające jakość usług medycznych, zwiększenie zaufania pacjentów.
Popularyzowanie oświaty zdrowotnej wśród mieszkańców gmin objętych opieką zdrowotną.
Promocja zdrowia i zapobieganie jego zaburzeniom.

Prowadzone działania
Organizacja prowadzi działania dla starszych grup społecznych. Współpraca z innymi organizacjami i z samorządem lokalnym w zakresie promocji zdrowia oraz udział w profilaktyce.
Integracja użytkowników opieki zdrowotnej i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.