• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Niech Się Serce Obudzi" im. Jana Pawła II
    KRS 0000235289

Misja
Pomoc dzieciom potrzebującym: zajęcia wyrównawcze, współfinansowanie wypoczynku, świetlica środowiskowa, pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, opieka logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna.

Prowadzone działania
1. Świetlica środowiskowa.
2. Zajęcia wyrównawcze.
3. Akcje charytatywne.
4. Kwesty na rzecz podopiecznych.
5. Wyjazdy integracyjne (hipoterapia, hydroterapia)
Odbiorcami działań są dzieci i młodzież z terenu powiatu i miasta Lubartów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.