• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kiwanis International Club "Centrum Gdańsk"
    KRS 0000235364

Misja
Stowarzyszenie Kiwanis International Club "Centrum Gdańsk" jest organizacją pożytku publicznego bez działalności gospodarczej, prowadzącą w sposób nieodpłatny działalność charytatywną na rzecz potrzebujących, przede wszystkim dzieci i młodzieży celem ich dostosowania do wymagań startu w samodzielne życie.Celem naszych działań jest stworzenie zauważalnej obecności tych dzieci w codziennym życiu, okazywanie im przyjaźni, by łatwiej mogły znosić braki domu rodzinnego, również pomoc w tych dziedzinach życia, w których odczuwają największe braki.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie Kiwanis International Club "Centrum Gdańsk" ze szczególną troską zabiega o danie szansy godnego wejścia w dorosłe życie dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Sobieszewa, aktualnie Zespół Specjalnego Kształcenia Stopnia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1 w Gdańsku Sobieszewie. Członkowie Klubu są w kontakcie z pedagogami Szkoły, co daje bezpośrednią wiedzę w zakresie ich potrzeb. Wspólnie ze sponsorami udaje nam się przekazywać dary, które sprawiają,że codzienność tych dzieci odsuwa od nich po części stress niedostatku i osamotnienia.Nie kierujemy się ideą dawania, lecz współpracy. Programowe wyjazdy wakacyjne dzieci, organizowane przez Ośrodek są wspierane przez nas finansowo, by dzieci mogły korzystać z drobnych przyjemności wakacyjnych. W okresach przedświątecznych członkowie Klubu zbierają żywność w dużych supermarketach, która przekazywana jest do ZSKSPiG nr 1 w Sobieszewie (w m-cu listopadzie 2005r.przekazano 1100 kg.,w grudniu w latach 2006/07/08 roku każdorazowo po 250 kg. żywności).Ośrodek otrzymał w darze od Klubu odzież nową, pościel, koce meble różne,w tym 8 tapczanów,telewizor.Przekazano samochody dostawcze jeden w 2005 roku, drugi w 2007 roku. Program edukacyjny, to organizowanie boiska i przekazanie komputerów i najważniejsze - organizacja warsztatów terapeutycznych dla szczególnie trudnej młodzieży. Tematem jest "Walka z agresją" - temat dzisiaj popularny i aktualny. Nasi podopieczni w czasie trwania finansowanych przez Klub warsztatów uczestniczą w ramach spotkań z psychologiem w przekazywaniu im stosownej wiedzy zachowań. Przemoc i złość eliminowana jest w zabawach i dyskusjach.
By sprostać wyzwaniom organizujemy imprezy charytatywne, których celem jest zebranie środków na realizację klubowych projektów.Rauty charytatywne organizowane w latach 2006/07r., w których uczestniczyli artyści i twórcy Wybrzeża zdobywały sobie wysoką rangę społeczną i przyczyniają się do realizacji naszych programów pomocowych.
W dniu 18.01.2007r.przekazano pozyskaną w ramach umowy darowizny z LPP SA Gdańsk odzież wartości 5.181,66 zł.,
-w dniu 20.02.2007r.przyjęty w ramach umowy darowizny z Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Gdańsk używany samochód Polonez Truck o ogólnym przebiegu 64.118 km.Na rzecz dzieci niepełnosprawnych Domu im.J.Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Gdańsku, przy ul. Abrahama 56 przekazano:
-w dniu 4.04.2007r. kwotę uzyskanej dotacji 500 zł.z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu markizy niezbędnej dla osłaniania dzieci kalekich przed nadmiernym nasłonecznieniem w okresie letnim podczas leżakowania,
-w dniu 4.04.2007r. kwotę 562,74 zł. zebraną wynikiem zorganizowanej zbiórki dobrowolnych datków pieniężnych na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdańska. Nasze Stowarzyszenie w ramach współpracy na polu działalnosci charytatywnej z Hanzeatycką Orkiestrą Kameralną Hanseatica miało sposobność przeprowadzenia tej zbiórki datków pieniężnych w dniu 30.03.2007r podczas koncertu w Dworze Artusa w Gdańsku.Paczki ze słodyczami i upominkami otrzymują z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia wychowankowie ZSKSPiG nr 1 w Sobieszewie oraz Domu im.J.Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Gdańsku. W ramach programu wspierania młodych talentów Stowarzyszenie przekazało w 2007r. dotację w kwocie 1.150 zł.i 2008r. 1.000 zł. dla młodych zdolnych muzyków członków zespołu Hanzeatyckiej Orkiestry Kameralnej Hanseatica w Gdańsku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.