• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Powiatu Garwolińskiego Razem Łatwiej
    KRS 0000235514

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenie jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom. Organizujemy pomoc i wspieramy programy dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.