• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" w Tłuszczu
    KRS 0000235607

Naszym celem jest szeroko rozumiana integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Cele realizujemy poprzez szereg zajęć dostępnych dla niepełnosprawnych oraz sprawnych: zajęcia ceramiczno-plastyczne, fotograficzne, hipoterapię, rehabilitację ruchową (dla osób niepełnosprawnych). Organizujemy dni dziecka, wigilie, loterie fantowe. Organizujemy wyjazdy krajoznawcze dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.