• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem Być"
    KRS 0000235954

Prowadzone działania
Celem jest pomoc młodzieży niepełnosprawnej - organizacja warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja i opieka psychologiczna. Organizowanie cyklicznie w październiku zawodów sportowych ( w ostatnich brało udział 350 osób ) pod patronatem władz miasta, współpraca z 8 grupami warsztatowymi, w tym z grupą młodzieży z ośrodka szkolno-wychowawczego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.