• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt "Amicus"
    KRS 0000236050

Celami Stowarzyszenia są:
1. Działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz ochrony ich praw.
2. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt.
3. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom okrucieństwa wobec zwierząt.
4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
5. Propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Prowadzone działania:
Towarzystwo finansuje sterylizacje i leczenie bezdomnych zwierząt. Każdego roku z naszych funduszy sterylizowanych jest średnio około 100 zwierząt. Prowadzimy adopcje za pośrednictwem lokalnych mediów, głównie "Tygodnia Siedleckiego". Współpracujemy z lokalnym samorządem w celu poprawy losu zwierząt (udało nam się doprowadzić do zapisu o obowiązkowym czipowaniu psów na terenie Siedlec i dofinansowywaniu sterylizacji psów i kotów). Reagujemy na przejawy okrutnego traktowania zwierząt bądź trzymania ich w złych warunkach. Co roku prowadzi zimową akcję dokarmiania bezdomnych kotów, wydając karmę społecznym opiekunom zwierząt. Propagujemy ogólnopolskie imprezy takie jak Światowy Dzień Sterylizacji Zwierząt obchodzony w marcu. Raz w miesiącu, w siedleckiej telewizji nadawany jest nasz program "Podaj łapę", poświęcony sprawom zwierząt.
Zakupiliśmy sprzęt pomagający w humanitarnym odławianiu zwierząt, wymagających pomocy medycznej. mamy pneumatyczny karabinek ze środkami uspokajającymi, który wykorzystujemy w sytuacjach trudnych, np. przy ratowaniu zwierząt dzikich, które zawędrowały do miasta. (Do miasta coraz częściej przychodzą sarny, które trzeba tymczasowo uśpić i wywieźć do naturalnego środowiska).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.