• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocna Ręka
    KRS 0000236087

Fundacja Pomocna Ręka została założona w 2005 r. przez Pawła i Zofię Chojnowskich w celu pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, osób niezaradnych życiowo oraz rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy. Jako organizacja pożytku publicznego działamy od 2006 r.
Realizujemy następujące projekty:

- Rehabilitacja i Terapia Osób Niepełnosprawnych- zajęcia w naszej placówce w Markach k/Warszawy, m.in.: arteterapia, dogoterapia, muzykoterapia, logopedia, terapia pedagogiczna, Integracja Sensoryczna, NDT Bobath, PNF, fizjoterapia, MDS, MRR, EEG Biofeedback.

- Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej; wsparcie wykwalifikowanego asystenta w podnoszeniu zaradności życiowej i kompetencji społecznych. Asysta w szkole ma za zadanie pomóc dziecku w zrozumieniu lekcji, utrzymaniu koncentracji, zwróceniu uwagi na najistotniejsze zagadnienia, rozwoju zainteresowań, nauce planowania, organizowania, rozwoju umiejętności interpersonalnych, nauce przestrzegania zasad panujących w danej placówce, pomoc w przemieszczaniu się po placówce, w załatwianiu spraw w sekretariacie. Osoby dorosłe mogą liczyć na asystenta w takich obszarach aktywizacji społecznej jak np. w załatwieniu spraw urzędowych, transporcie, przemieszczaniu się komunikacją we wskazane miejsce oraz powrót do domu, spędzaniu wolnego czasu, towarzyszeniu podczas wydarzeń kulturalnych, wspólnej aktywności rekreacyjnej, a także pomoc w zakupach, prowadzeniu gospodarstwa domowego, opiece pielęgnacyjnej.

- Wypoczynek dla dzieci (lato w mieście, ferie zimowe oraz wyjazdy kolonijne).

- Imprezy kulturalne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracji społecznej m.in. Festyn integracyjny „Przeżyj to z nami”, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilie.

- Bank Żywności SOS - pomoc dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

- Szkolenia z zakresu nabycia kompetencji w zawodzie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz praw dziecka niepełnosprawnego.

Od momentu założenia Fundacja objęła opieką ok. 400 dzieci z terenu całego woj. mazowieckiego, z tego ok. 110 osób uczestniczy w projektach na stałe.
W roku 2014 Fundacja wprowadziła usługę asystenta ON na terenie woj. podlaskiego; powiatów: łomżyńskiego, zambrowskiego i na terenie Łomży.

Dotychczasowe projekty jakie realizowaliśmy finansowane były w większości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Banku Żywności SOS w Warszawie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.