• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Jedność"
    KRS 0000236255

Misja
Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w prawidłowym funkcjonowaniu.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa przy Chełmskim Centrum Pomocy Rodzinie. Pomaga w usamodzielnianiu się dzieci opuszczających miejscowy Dom Dziecka. Organizuje wypoczynek dla podopiecznych pozostajacych pod opieką placówki. Prowadzi punkt informacji kryzysowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.