• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Jedność dla Szkoły w Woli Wiązowej
    KRS 0000236303

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspomaganie szkoły w jej zadaniach: wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i innych.
2. Pozyskiwanie funduszy na remonty i rozbudowę szkoły.
3. Promowanie szkoły.

Prowadzone działania
Wsparcia inicjatywy budowy sali gimnastycznej przy szkole w Woli Wiązowej. Sala będzie służyć nie tylko uczniom, ale wszystkim chcącym poprawić swoją kondycję fizyczną. Może być miejscem wielu imprez środowiskowych. Z pewnością będzie gromadzić młodzież w ich czasie wolnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.