• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Instytut Bałtycki w Gdańsku
    KRS 0000236333

Prowadzone działania
Instytut Bałtycki zajmuje badaniami naukowymi w dziedzinach:
- zagadnienia skandynawoznawcze i stosunki polsko-skandynawskie
- stosunki polsko-niemieckie, zwłaszcza w odniesieniu do Pomorza Gdańskiego i rejonu Morza Bałtyckiego
- historia najnowsza oraz zagasnienia współpracy gospodarczej na Bałtyku po drugiej wojnie światowej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.