• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Ogniwo
    KRS 0000236687

Misja
W zakresie działalności non-profit OGNIWO koncentruje swoją uwagę na osobach bezrobotnych.
W ramach KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ naszymi celami są:
- zatrudnianie i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
- poradnictwo i wsparcie psychologiczne osób zagrożonych zwolnieniem z pracy
- zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego osób trudno zatrudnianych
- realizacja zasady "praca zamiast zasiłku"
Nasza misja zawarta jest w sentencji: PRZEZ LUDZI, DO LUDZI, DLA LUDZI.

Prowadzone działania
Przedmiotem działalności gospodarczej OGNIWA jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, przy czym działalność ta nie jest nastawiona na zysk.
OGNIWO wykazuje aktywność w sferze gospodarczej - poprzez świadczenie usług oraz w sferze Organizacji Pożytku Publicznego - poprzez prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.
Obie te sfery doskonale się uzupełniają, gdyż kontakt z bezrobotnymi w ramach Klubu może owocować zatrudnieniem tych osób na umowę o dzieło, przy pozyskaniu zlecenia przez Spółdzielnię.
Dla oszczędności, prace administracyjno-biurowe, w tym pełną księgowość prowadzą nasi członkowie. Księgowość nasza oddziela sferę gospodarczą od sfery non-profit.
Zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy lub zainteresowanych do naszej siedziby przy Placu Wolności 9/2 w Kędzierzynie-Koźlu (obok Starostwa).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.